Skip to main content

Vietnamese: Việt Nam

Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

 

Học tiếng Anh sử dụng hàng ngày

Các lớp học miễn phí có sẵn

Người mới bắt đầu

Trung cấp

Nâng cao

 

Sinh viên đăng ký mới:

Gọi cho một cuộc hẹn: 985-876-3180

Thông tin lớp học

Vị trí

Trung tâm giáo dục người lớn Bayou mía

6484 West Main Street

Houma, LA 70360

 

Thời gian

Thứ hai đến thứ năm 8 am-11: 00

Thứ ba thông qua thứ năm 12-15:00

Thứ hai và thứ tư 17: 00-20: 00 

Để biết thêm thông tin hãy gọi 985.876.3180***

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho một loạt các ngôn ngữ, bao gồm tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam, Nga, Bồ Đào Nha và Thái Lan.